لوح فشرده معرفی بنیاد نیشابور و بخش های آن


مستند خانه‌ی فردوسی-دانشگاه ایرانی به تهیه کنندگی و سفارش :  بنیاد نیشابور، و با طراحی و کارگردانی : علی‌رضا دهقان، تصویربرداری : محمد راسخ فر، صدابرداری : محمدرضا رضایی، و تدوین : بهنام عباسی فر

برای تهیه‌ی نسخه‌ی اصلی و رایگان این مستند می‌توانید به دفتر بنیاد نیشابور مراجعه فرمایید.

برای دریافت نرم‌افزارهای مورد نیاز به این رویه وارد شوید

دانـــلـود
فهـــرست
درباره پایـگاه فــردوسی
١
درباره استـاد فریدون جنیدی
٢
شـاهنـامه و تاریخ آن
٣
دیدگاه ها درباره شاهنامه (دکتر سلیم )ا
٤
چگونگی و چرایی گشایش بنیاد نیشابـور
٥
بـانـو آرمان جنیدی
٦
سخنان استاد درباره گنج نپشت (کتابخانه)ا
٧
سخنان استاد درباره کتابهای منتشرشده در بنیاد نیشابور
٨
درباره زبانهای ایرانی و فرهنگ های پیوسته به آن
٩
پیشینه فرهنگـی و آمـوزشی ایران
١٠
انجمن های پهلوی خوانی
١١
ناهمسانی پژوهشهای اروپایی و ایرانی
١٢
انجمن شـاهنامه خوانـی
١٣
افــزوده های شــاهنــامه
١٤
یادی از مهر به مام میهن (ایران)ا
١٥
گفتگوی استاد بیژن شهیدی مازندرانی با استاد جنیدی درباره  چرایی ویرایش شاهنامه
١٦
سَـنجه(معیار) های ویرایش شاهنامه
١٧
سرچشمه های ویرایش شاهنامه
١٨
دیدگاه های استاد جنیدی درباره سروده های افزوده
١٩
دیدگاه استاد درباره انتقادها و پیشنهادها بر ویرایش شاهنامه
٢٠
 
پژوهش ها و آثار استاد فریدون جنیدی
٢١
   
همه حقوق این سامانه ازآن بنیاد نیشابور است
All Rights Reserved 2012
Powered Daanaak C.D. Co