مديريت بنياد نيشابور :      استاد فریدون جنیدی :  ‏fereydoonjoneydi@hotmail.com ‏ ‏
مدیريت تارنما :                         خانم زمانیان : ‏ sr.zamanian@yahoo.com

مدیریت فنی تارنما :                    آقای زارعی :  daanaak@gmail.com شرکت داناک رایمند

سازمان پژوهش فرهنگ ایران : بنیاد نیشابور
نشانی : بولوار کشاورز، روبروی پارک لاله، کنار هتل بولوار، خ جلالیه، شماره ٤
کدپستی : ١٤١٧٦٣٤٩٣٣
دورواژ (تلفن) :٨٨٩٦٢٧٨٤  و  دورنگار (فکس) :٨٨٩٦٢٢٤٣

 


View Larger Map(نمای بزرگ) 

 

 

All Rights Reserved 2012
Powered Daanaak C.D. Co