مديريت بنياد نيشابور :      استاد فریدون جنیدی :  ‏[email protected] ‏ ‏
مدیريت تارنما :                         خانم زمانیان : ‏ [email protected]

مدیریت فنی تارنما :                    آقای زارعی :  [email protected] شرکت داناک رایمند

سازمان پژوهش فرهنگ ایران : بنیاد نیشابور
نشانی : بولوار کشاورز، روبروی پارک لاله، کنار هتل بولوار، خ جلالیه، شماره ٤
کدپستی : ١٤١٧٦٣٤٩٣٣
دورواژ (تلفن) :٨٨٩٦٢٧٨٤  و  دورنگار (فکس) :٨٨٩٦٢٢٤٣

 


View Larger Map(نمای بزرگ) 

 

 

All Rights Reserved 2012
Powered Daanaak C.D. Co